Valse meeldauw, veroorzaakt door de schimmel Plasmopara viticola, ontwikkeld zich in warme en vochtige periodes. Het is een van de vervelendste, meest voorkomende schimmel infecties in de wijnteelt. Na overwintering van de sporen op achtergebleven bladeren, zal bij temperaturen boven de 10°C de eerste beste regenbui de primaire infectie veroorzaken. Wanneer de primaire infectie niet voorkomen heeft kunnen worden, zal er na de incubatietijd opnieuw spraken zijn van een verhoogde infectiedruk. In het geval van aantasting van de bloemen, is de kans groot dat men niet hoeft te oogsten aan het einde van het seizoen.

Preventieve behandeling is daardoor zeer belangrijk in het voorkomen en bestrijden van aantastingen door valse meeldauw. Wanneer er toch aantasting in het veld optreed zal de schimmel zich snel ontwikkelen en zorgen voor een secundaire infectie. Deze secundaire infectie ontstaat doordat de sporen zich via de wind en de regen verspreiden naar andere wijnranken, waar zij de druiven zullen aantasten. De bestrijding van valse meeldauw is helaas niet gemakkelijk. Door de snelle verspreiding en de lange incubatie tijd (7-12 dagen) is het moeilijk de schimmel voor te blijven. Vooral ook omdat de eerste symptomen pas zichtbaar zijn, terwijl de infectie al langere tijd geleden heeft plaatsgevonden.

Door de lastige bestrijding van valse meeldauw heeft onder andere wijnboer Peter Pels van wijngoed Havelte een FieldMate in zijn wijngaard staan. “Door het gebruik van de SmartFarm app kan ik nu preventief ingrijpen om schade door valse meeldauw te voorkomen” zegt Peter. “Doordat ik nu risicovolle dagen aan zie komen, kan ik bewuster en beter onderbouwd bespuitingen inplannen. Dit zorgt onbewust toch voor een meer vertrouwd gevoel, dan wanneer je dit enkel op je eigen kennis en kunde doet.”

SmartFarm biedt in combinatie met de FieldMate inzicht in de mate van infectiekans voor valse meeldauw en biedt hulp bij het bepalen van het juiste spuitmoment. De modellen die achter het systeem draaien zijn ontwikkeld door het interne expert team, door agrometeorologen Erno Bouma en Joost Nieveen. Onder andere het ziektewaarschuwing systeem biedt ondersteuning bij preventieve gewasbescherming, doordat men een hoge infectiedruk dagen van tevoren aan ziet komen. Op deze manier kan beter ingespeeld worden op het wettelijk toegestaan minimale spuitinterval en de plant gezondheid worden gewaarborgd.

Door bespuitingen op het best mogelijke moment op de dag in te plannen, met de Spuit planner, zijn de wijnranken beter en langer beschermt tegen een infectie door valse meeldauw. Wanneer een bespuiting op het optimale moment niet uitkomt, is het alsnog van groot belang te weten hoe hoog de effectiviteit van het middel geweest is. Was dit niet optimaal, dan weet men dat de kans op infectie hoger zal zijn en een opvolgende bespuiting sneller of op een beter moment zal moeten worden uitgevoerd.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en krijg 1 maand gratis toegang tot het SmartFarm platform.