Fieldmate sensor in uienveld

Vrijwel geen enkel uienperceel is vrij gebleven van deze schimmel. Door de warme en vochtige weersomstandigheden waren de uien niet opgewassen tegen deze ziekte. De lange incubatietijd (10-16 dagen) van valse meeldauw maakt de bestrijding dan ook niet gemakkelijker. Wanneer men aantasting in het veld gaat zien, heeft de infectie al veel langer geleden plaatsgevonden waardoor de bestrijding met een curatief middel kansloos is.

Om goede resultaten te behalen is een strak spuitschema cruciaal. Echter was ook dit door de weersomstandigheden van afgelopen seizoen nog niet zo gemakkelijk. Door de grote hoeveelheden vocht en lange bladnatperiodes is het bepalen van het juiste spuitmoment een lastige klus. Ook het krimpende middelen pakket heeft geen positieve invloed op de bestrijding van valse meeldauw. Johnny Remijn, teeltspecialist bij Delphy uit hierover zijn zorgen. Hij zegt hierover: “Nu het weertype maximale schimmelgroei veroorzaakt vroeg in het seizoen, worden we weer met de neus op de feiten gedrukt. Als er niets verandert aan de mogelijkheden maakt valse meeldauw rendabele uienteelt bij dit weertype de komende jaren heel lastig.”

Ook de uitkomst van het, door Nieuwe Oogst en Bayer opgezette, webinar ‘Wat betekent de Green Deal voor gewasbescherming?’ was eenduidig. Beslissingsondersteunende systemen zullen een zeer belangrijke rol gaan spelen in de Europese (uien)teelten, waarbij Nederland geen uitzondering zal zijn. Een BOS-systeem bevat modellen die onder andere weersgegevens gebruiken om de infectiedruk van een ziekte berekent en daarmee tot een gewasbeschermingsadvies te komen.

SmartFarm biedt in combinatie met de FieldMate inzicht in de ziektedruk van een gewas en biedt hulp bij het bepalen van het juiste spuitmoment. De modellen die achter het systeem draaien zijn ontwikkeld door het interne expert team, door agrometeorologen Erno Bouma en Joost Nieveen. Onder andere het ziektewaarschuwing systeem biedt ondersteuning bij preventieve gewasbescherming, doordat men een hoge infectiedruk dagen van te voren aan ziet komen. Op deze manier kan beter ingespeeld worden op het wettelijk toegestaan minimale spuitinterval en de plant gezondheid worden gewaarborgd.

Door direct te handelen op het moment dat de infectiekans hoog dreigt te worden, kan de kans aantastingen in het veld verkleind of zelfs voorkomen worden. De verspreiding van de schimmel, door water en wind door haarden in het perceel, zal hierdoor beperkt blijven naarmate het seizoen vordert. Naast het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen op het moment dat de infectiekans hoog is, is ook het werkelijke moment van toepassing van groot belang.

Het moment dat de druppel de spuitdop verlaat en met de plant in aanraking komt, is van groot belang voor de effectiviteit van een middel. Door de wettelijk toegestaan minimale spuitintervallen en het steeds kleiner wordende middelenpakket is het noodzaak dat het gespoten middel zo effectief mogelijk zijn werk doet. De Spuit planner geeft hier voor iedere teler meer inzicht in. Met dit onderdeel in de SmartFarm app, kan het optimale spuitmoment bepaalt worden, waardoor de uien beter en langer beschermt zijn tegen een infectie door valse meeldauw. Wanneer een bespuiting op het optimale moment niet uitkomt, is het alsnog van groot belang te weten hoe hoog de effectiviteit van het middel geweest is. Was dit niet optimaal, dan weet men dat de kans op infectie hoger zal zijn en een opvolgende bespuiting sneller of op een beter moment zal moeten worden uitgevoerd.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en krijg 1 maand gratis toegang tot het SmartFarm platform.