fbpx

SmartFarm in vakblad V/d Grond

Sensoren in broccoli

In het verlengde van het project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij drie broccolitelers in Noord-Holland Fieldmate sensoren geïnstalleerd. Abonnees van Vollegrondsgroente.net kunnen via een bijbehorende app inzicht krijgen in de hoeveelheid neerslag, het perceel- en gewasklimaat en de bodemtemperatuur op een specifiek perceel.

Plannen
Broccoli is een gevoelig product voor schimmels, plagen en het klimaat. Door inzet van digitale technologieën kunnen telers meer inzicht krijgen in het gewas en de bodem. De sensoren helpen bij het beter plannen en uitvoeren van teeltwerkzaamheden zoals gewasbescherming, bemesting en irrigatie en geven actuele informatie over het gewas en de bodem.

Inzicht
De gemeten data wordt in de SmartFarm app gecombineerd met berekende data en data van externe
bronnen. Hiermee biedt dit systeem onder andere ook inzicht in de instraling van de zon, de windsnelheid,
windrichting en windvlagen van het perceel.

Infectierisico
Op basis van de gemeten en verwachte temperatuur en luchtvochtigheid wordt bepaald in welke mate
er sprake is van een infectierisico. Dit wordt per ziekte uitgelicht in de ziektedruktool, waarbij ook direct meer informatie en uitleg wordt gegeven over de kans op infectie. Op basis van deze informatie kan preventief worden gehandeld om het gewas optimaal te beschermen, terwijl tegelijkertijd ook overmatige
inzet van gewasbeschermingsmiddelen wordt voorkomen.

Doelstelling van de opzet is om te kijken hoe telers deze technologie zelf praktisch toe kunnen passen in hun bedrijfsvoering. Daarnaast verder te kijken naar toekomst van de toepasbaarheid van “Internet
of Things” sensoren en big data als tools voor teeltoptimalisatie in de vollegrondsgroenteteelt. Het
initiatief zal de komende drie jaar worden begeleid door Vollegrondsgroente.net.
Karsten Rienstra van AppsforAgri begeleidt de telers met advies en monitoring.

Laatste nieuws & updates