Plannen

Broccoli is een gevoelig product voor schimmels, plagen en het klimaat. Door inzet van digitale technologieën kunnen telers meer inzicht krijgen in het gewas en de bodem. De sensoren helpen bij het beter plannen en uitvoeren van teeltwerkzaamheden zoals gewasbescherming, bemesting en irrigatie en geven actuele informatie over het gewas en de bodem.

Inzicht

De gemeten data wordt in de SmartFarm app gecombineerd met berekende data en data van externe bronnen. Hiermee biedt dit systeem onder andere ook inzicht in de instraling van de zon, de windsnelheid, windrichting en windvlagen van het perceel.

Infectierisico

Op basis van de gemeten en verwachte temperatuur en luchtvochtigheid wordt bepaald in welke mate er sprake is van een infectierisico. Dit wordt per ziekte uitgelicht in de ziektedruktool, waarbij ook direct meer informatie en uitleg wordt gegeven over de kans op infectie. Op basis van deze informatie kan preventief worden gehandeld om het gewas optimaal te beschermen, terwijl tegelijkertijd ook overmatige inzet van gewasbeschermingsmiddelen wordt voorkomen.

Doelstelling van de opzet is om te kijken hoe telers deze technologie zelf praktisch toe kunnen passen in hun bedrijfsvoering. Daarnaast verder te kijken naar toekomst van de toepasbaarheid van “Internet of Things” sensoren en big data als tools voor teeltoptimalisatie in de vollegrondsgroenteteelt. Het initiatief zal de komende drie jaar worden begeleid door Vollegrondsgroente.net. Karsten Rienstra van AppsforAgri begeleidt de telers met advies en monitoring.
 

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en krijg 1 maand gratis toegang tot het SmartFarm platform.