Ziekte Waarschuwingssysteem

Het Ziekte Waarschuwingssysteem is een innovatieve tool in de SmartFarm App. Hiermee kunt u reageren op de actuele situatie, gewasschade voorkomen en de inzet van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum beperken. Het systeem geeft inzicht in hoe goed de omstandigheden voor een bepaalde ziekte zijn. Voor aardappelen geeft de applicatie het infectierisico van de volgende ziektes weer:

  • Alternaria
  • Phytophthora
  • Phytophthora knolinfectie

Op verschillende ziektes zal echter verschillen reageert moeten worden op een infectierisico. Daarom zullen wij voor elk van de bovengenoemde ziekten toelichten hoe de ziektedruk moet worden geïnterpreteerd en welke acties we hierbij aanbevelen.

Alternaria (Alternaria solani)

Alternaria heeft een complexe levenscyclus en wordt vooral verspreid door wind en opspattend water naar de onderste bladeren van de plant. De infectie kan al plaatsvinden vanaf 10°C, met een optimale temperatuur voor infectie tussen de 20°C en 30°C. Het monitoren van de gemiddelde dagtemperatuur en bladnatperiode is essentieel om te bepalen of actie nodig is. Actie wordt pas aanbevolen na minimaal 6 aaneengesloten dagen met een extreem hoog risico, wanneer de planten minimaal 15 cm hoog zijn.

Phytophthora (Phytophthora infestans)

Voor Phytophthora zijn luchtvochtigheid en temperatuur van groot belang voor sporulatie, infectie en overleving van de verspreide sporen op het blad. De ziektedruk wordt berekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen 4 dagen en vandaag. Bij een hoge ziektedruk wordt een bespuiting aanbevolen, wanneer de laatste bespuiting meer dan 5 dagen geleden is.

Phytophthora knolinfectie (Phytophthora infestans)

Knolinfecties ontstaan door het afspoelen van sporen van besmette bladeren door regenval. Infecties kunnen ook optreden tijdens de oogst door directe blootstelling aan geïnfecteerde, nog levende stengels en bladeren. Het risico op een knolinfectie neemt toe naarmate het aardappelseizoen vordert en de hoeveelheid regen toeneemt. Hierbij wordt het risico mede beïnvloed door de temperatuur in de grond en de hoeveelheid neerslag.
Actie kan nodig zijn na drie opeenvolgende dagen met minimaal risico. Dit is het moment om alert te zijn en uw gewassen nauwlettend in de gaten te houden. Wanneer u gedurende 2 opeenvolgende dagen een hoog risico detecteert en tekenen van infectie zichtbaar zijn, wordt het aanbevolen om een preventief fungicide te gebruiken, vooral als de huidige bescherming afneemt. Als u twee opeenvolgende dagen met een extreem hoog risico waarneemt en infectie al zichtbaar is, is directe actie noodzakelijk. Het is dan ten zeerste aanbevolen om vandaag nog een preventief of curatief fungicide toe te dienen (indien mogelijk) om verdere verspreiding te voorkomen, vooral als de huidige bescherming afneemt.

Vind ons schema voor ziektedruk per aardappel ziektes en de geadviseerde acties die eraan verbonden hier.

Efficiënt spuiten

Door de ziektedruk tool kunt u een uitgebreid beeld krijgen van de ziektedruk van uw gewassen en weet wanneer u over moet gaan tot gewasbescherming. Bij de beslissing om over te gaan tot actie speelt het tijdstip van toedienen echter nog een essentiële rol. Tegenwoordig is er veel verandering in de middelen die beschikbaar zijn en deze middelen verschillen allemaal qua optimale omstandigheden. Gelukkig hebben we hier in de SmartFarm App ook een tool voor: het SpuitEffect advies. Met behulp van deze tool kunt u uw gewasbeschermingsmiddelen efficiënt inzetten, wat tijd en geld bespaart en aansluit bij een milieuvriendelijke gewasbeschermingsstrategie.

Lees meer over onze SpuitPlanner.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en krijg 1 maand gratis toegang tot het SmartFarm platform.