Goede omstandigheden

De afgelopen weken hebben de weersomstandigheden een heel makkelijk speelveld gecreëerd voor de plantenziekte Phytophthora. De aanhoudende regen heeft geleid tot een landelijke toename van Phytophthora-gevallen. Vooral in zuidoost-Nederland (Oost-Brabant, Noord-Limburg) en Flevoland ervaren telers uitdagingen bij het beheersen van deze ziekte. De overvloedige regen heeft op sommige locaties ook geleid tot onbegaanbare velden, wat de bestrijding inspanningen heeft bemoeilijkt. Stichting Milieukeur (SMK) rapporteert wijdverspreide meldingen van Phytophthora-uitbraken in heel Nederland.

Meer over de ziekte

De naam ‘Phytophthora’ betekent letterlijk ‘plantenvernietiger’. Deze ziekte wordt gekenmerkt door necrotische bruine vlekken op het blad, omgeven door een vaalgroene ring, terwijl de onderzijde bedekt is met een witachtige schimmelpluis. Phytophthora verspreidt zich via regen en wind, waardoor de ziekteverwekker terugkeert naar de bodem en andere planten. In de bodem beweegt het via water, dat zwemsporen gemakkelijk meevoert.

Voor de kieming van de sporen is een luchtvochtigheid van > 90% gedurende twee opeenvolgende dagen cruciaal, dit samen met een temperatuur boven de 10°C. De afgelopen jaren resulteerde droogte in weinig schade door Phytophthora. Let echter op dat de luchtvochtigheid, vooral wanneer het loof van de aardappelen zich volledig heeft ontwikkeld, hoger kan zijn in het gewas dan boven het gewas gemeten wordt. Snel ingrijpen bij het overschrijden van de grenswaarden (temperatuur en luchtvochtigheid) is essentieel om gewasbesmetting te voorkomen.

De beheersingsstrategie voor Phytophthora draait om het stapelen van preventieve maatregelen, aangevuld met curatieve maatregelen wanneer nodig.

Infectie bij knollen

Naast het feit dat de ziekte sterk te vinden is op het aardappelperceel, zijn er ook steeds meer knollenvelden die kampen met problemen. Hoewel Phytophthora druk in heel Nederland natuurlijk al weken hoog is, zijn de vele knol infecties in augustus dit jaar een zeldzaamheid. Aanvankelijk werden knolaantastingen voornamelijk gemeld in Flevoland, maar nu duikt het op meer plaatsen op. Zowel in Noordoost-Nederland als Zuidoost-Nederland zijn er meldingen van knolaantastingen. Knolaantasting ontstaat wanneer sporen vanaf de bladeren de grond bereiken. Eens aangetast, zijn knollen niet meer te redden. Stopbespuitingen zijn effectief om verdere verspreiding te voorkomen, maar brengen ook uitdagingen met zich mee.
Efficiënte Gewasbescherming en Hogere Opbrengst
Dankzij het nauwkeurige ziektewaarschuwingssysteem en het optimale spuitmoment advies kunnen landbouwers hun gewasbescherming efficiënter beheren. Door proactief te handelen en gewasschade te voorkomen, kunnen ze de opbrengst van hun gewassen verhogen. Bovendien minimaliseert SmartFarm het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, wat niet alleen kostenbesparingen oplevert, maar ook bijdraagt aan een duurzamere landbouwpraktijk.

Verruimde norm

Vanwege de hoge Phytophthora-druk is de actieve-stofnorm voor PlanetProof-consumptieaardappelen dit jaar verhoogd. SMK heeft besloten de norm voor telers in Nederland en Duitsland te verhogen. Voor lange teeltduur is de norm met 3,7 kg/ha gestegen, terwijl voor korte teeltduur een stijging van 3,5 kg/ha geldt. Dit om te voorkomen dat er een groot deel van de oogst verloren gaat en om de verspreiding naar de knolgewassen tegen te gaan.

Al met al schetst deze zomer een uitdagend landschap voor zowel vakantiegangers als boeren. De verhoging van de norm is een mooie steun, maar de beschikbare middelen moeten hierbij nog wel tactisch ingezet worden. Zoals boven genoemd is preventief handelen hierbij van uiterst belang. SmartFarm kan boeren hierbij te hulp schieten. Dit door uitgebreid inzicht te geven in de ziektedruk van uw perceel en door boeren te helpen het meest efficiënte spuitmoment uit te kiezen. 

Lees meer over de producten van SmartFarm. 

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en krijg 1 maand gratis toegang tot het SmartFarm platform.