Nauwkeurige meting

Een van de belangrijkste voordelen van SmartFarm is de manier waarop wij Ultra-lokaal data verzamelen. Met één enkele FieldMate sensor krijgt u namelijk een overvloed aan gedetailleerde gegevens binnen voor een gebied met straal van 3 tot 5 kilometer. Dit gaat aanzienlijk verder dan wat traditionele weerdata bieden. De sensor levert waardevol inzicht in verschillende parameters, waaronder de neerslaghoeveelheid en bladnatperiode. Deze gegevens zijn van onschatbare waarde voor bijvoorbeeld het bepalen van bladnatheid. Maar daar blijft het niet bij; de FieldMate meet ook het perceelklimaat, inclusief temperatuur en relatieve luchtvochtigheid boven de gewassen. Dit speelt een cruciale rol voor de groei van hogere gewassen. 

Op gewasniveau verschaft de FieldMate vergelijkbare metingen van temperatuur en luchtvochtigheid, die van onschatbare waarde zijn bij het uitvoeren van nauwkeurige berekeningen voor ziektedruk en het vaststellen van de algemene gewasstatus. Daarbij meet de FieldMate tevens bodemtemperaturen op zowel -5 cm als -20 cm diepte. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om het meest geschikte moment voor zaaien aan te duiden en om de beschikbare stikstofniveaus in de bodem te evalueren.

Bovendien ontvangt u aanvullende waardevolle informatie over uw perceel en gewas, gebaseerd op de gps-locatie van de FieldMate. Specifiek ontworpen voor agrarisch gebruik, biedt de bijbehorende weersverwachting u de mogelijkheid om activiteiten zoals zaaien, bemesten en oogsten nog beter te plannen. De gemeten data van uw veld wordt in de SmartFarm app geïntegreerd met berekende informatie en gegevens van externe bronnen. Hiermee krijgt u tevens inzicht in zonne-instraling, windsnelheid, windrichting en windvlagen op uw perceel, waardoor u een alomvattend beeld krijgt van de omstandigheden die uw gewassen beïnvloeden.

Uitgebreid beeld van de ziektedruk

De FieldMate sensor en bijbehorende SmartFarm app gaan verder dan enkel het verstrekken van de bovengenoemde informatie. Het maakt namelijk gebruik van wetenschappelijke modellen die voorspellingen over het gewas kunnen maken. Met deze combinatie kunnen telers hun gewassen op een optimaal niveau beschermen en tijdig gewasschade voorkomen.

De kracht van de FieldMate komt tot uiting in de historische en verwachte ziektedruk voor uw gewassen, weergegeven via de handige ziektedruk tool. Via kleurcodes wordt de dagelijkse ziektedruk visueel gemaakt voor de huidige dag, de komende 4 dagen en de afgelopen 2 dagen. Deze laatste gegevens zijn gebaseerd op metingen direct uit het veld, waardoor ze uiterst betrouwbaar zijn.

De ziektedruk tool binnen de SmartFarm app omvat meer dan 50 gewassen en 100 ziekten. De berekening van de ziektedruk voor een specifiek gewas combineert gemeten data op gewashoogte met de weersvoorspelling op dezelfde hoogte. De relatieve luchtvochtigheid op gewashoogte speelt hierbij een cruciale rol. In vergelijking tot reguliere weerstations die hoog boven de gewassen meten, biedt de FieldMate veel betrouwbaardere metingen.

Aan de hand van gemeten en voorspelde temperatuur en luchtvochtigheid wordt het infectierisico beoordeeld. Dit wordt gedetailleerd in de ziektedruk tool, waarbij directe informatie en uitleg over de infectiekansen beschikbaar zijn. Met deze inzichten kunt u proactieve stappen ondernemen om uw gewassen optimaal te beschermen, terwijl overmatig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt voorkomen.

De ziektemodellen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gegevens uit veldexperimenten. Bovendien worden de modellen gevoed met gegevens die uw FieldMate in de loop van de tijd heeft verzameld vanuit uw eigen gewas. Praktijkonderzoek heeft aangetoond dat u tot wel €50,- per hectare kunt besparen op gewasbeschermingsmiddelen!

Optimaal SpuitEffect Advies

Nog een voordeel van SmartFarm hierbij is het SpuitEffect advies, dat landbouwers ondersteunt bij het optimaliseren van hun gewasbescherming. Deze applicatie verbindt ultra-lokale gegevens met kennis over gewasbeschermingsmiddelen, waardoor inzicht ontstaat in het optimale spuitmoment. Hierdoor wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen effectiever, wat resulteert in kostenbesparing en een milieuvriendelijkere aanpak van gewasbescherming. Door het juiste spuitmoment te kiezen, kunnen de gewasbeschermingskosten met 25-30% verminderen.

Met uw FieldMate en de SmartFarm app heeft u toegang tot de Spuitplanner module, die het potentieel van gewasbeschermingsmiddelen berekent op basis van hun werkzame stoffen en formulering, in combinatie met huidige en toekomstige weersomstandigheden op uw veld. Ook het gewasstadium wordt in de berekening meegenomen.

De Spuitplanner biedt een uurlijks overzicht van de efficiëntie van het gewasbeschermingsmiddel voor de komende 48 uur. Dit helpt u bij het selecteren van het optimale moment om uw gewassen te beschermen en zo de best mogelijke bescherming te realiseren.

De Spuitplanner gebruikt data van 21 agrochemische weergerelateerde en 5 meteorologische processen, en houdt rekening met verschillende eigenschappen, zoals hechting en opname van middelen in en op de bladeren van uw gewas. Al deze gegevens worden samengevoegd in één overzichtelijke output, die u als teler helpt om het ideale beschermingsmoment te bepalen.

Efficiënte Gewasbescherming en Hogere Opbrengst

Dankzij het nauwkeurige ziektewaarschuwingssysteem en het optimale spuitmoment advies kunnen landbouwers hun gewasbescherming efficiënter beheren. Door proactief te handelen en gewasschade te voorkomen, kunnen ze de opbrengst van hun gewassen verhogen. Bovendien minimaliseert SmartFarm het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, wat niet alleen kostenbesparingen oplevert, maar ook bijdraagt aan een duurzamere landbouwpraktijk.

Gebruiksvriendelijke Applicatie voor Landbouwers

Een extra pluspunt van SmartFarm is de gebruiksvriendelijkheid. Met de SmartFarm app hebben landbouwers alle gegevens van hun gewas direct bij de hand. Het overzichtelijke dashboard toont alle FieldMate sensoren op één plaats, waardoor landbouwers moeiteloos de status van diverse percelen kunnen monitoren. Naast actuele informatie biedt de app ook historische data, persoonlijke meldingen, een neerslagradar en cumulatieve gegevens om landbouwers te assisteren bij het plannen van hun taken.

Al met al is het duidelijk dat SmartFarm een leidende rol speelt in de moderne landbouw, waar efficiëntie en duurzaamheid van cruciaal belang zijn. Het biedt hierbij niet alleen landbouwers de mogelijkheid om gewassen nauwkeurig te beheren en te beschermen, maar draagt ook bij aan de bredere doelstellingen van duurzaamheid en milieubewustzijn. Met een schat aan informatie binnen handbereik en een gebruikersvriendelijke app, stelt SmartFarm landbouwers in staat om hun praktijken te verbeteren en te innoveren, en zo een essentiële rol te spelen in de toekomst van de landbouwsector.

Wilt u ook profiteren van de voordelen van SmartFarm? Vraag nu onze demo aan

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en krijg 1 maand gratis toegang tot het SmartFarm platform.