Wat is precisielandbouw?

Precisielandbouw is een manier van boeren waarbij agritech en data-analyse worden gebruikt om de landbouwproductie te verbeteren. Door middel van data kunnen boeren de juiste beslissingen nemen over het toedienen van middelen zoals: zaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Dit leidt tot een efficiënter gebruik van input en bevordert tegelijkertijd de opbrengst en kwaliteit van gewassen. Zo stelt precisielandbouw boeren in staat om op een doeltreffende en duurzame manier te produceren.

Data verzamelen

Een essentieel onderdeel van precisielandbouw is het verzamelen van relevante data. Het gaat hierbij niet alleen om het verzamelen van data, maar ook om het bruikbaar maken ervan. Transparantie en deelbaarheid van data zijn belangrijke onderwerpen binnen de precisielandbouw. Door data te delen, kunnen boeren profiteren van historische verbruikscijfers en bijvoorbeeld automatisch meststoffen bestellen.

Volgens onderzoek van de Rabobank (2020) gaat data de komende jaren een grotere rol spelen bij het nemen van beslissingen over de teelt en het adviseren op gebied van teeltbegeleiding. Het delen van data kan daarbij een positieve verandering teweegbrengen in de relatie tussen boeren en ketenpartijen, waardoor precisielandbouw op grote schaal kan worden ingezet.

Voordelen van precisielandbouw

Precisielandbouw biedt diverse voordelen voor boeren en de landbouwsector als geheel. Het minimaliseert de kosten van materialen en hulpbronnen, zoals water, zaden en brandstof. Bovendien draagt precisielandbouw bij aan het behoud van de bodemgezondheid door het verminderen van het gebruik van pesticiden. Daarbij vermindert het de boer zijn afhankelijkheid van weersomstandigheden en stelt boeren in staat om het genetische potentieel van gewassen optimaal te benutten.

Uit het onderzoek van de Rabobank (2020) blijkt dat 64% van de ondervraagde klanten het efficiëntere gebruik van gewasbeschermingsmiddelen als een belangrijk voordeel van precisielandbouw ziet. Bovendien geeft 44% aan dat precisielandbouw hen in staat stelt om nauwkeuriger te werken, terwijl 42% meldt dat ze meststoffen efficiënter kunnen gebruiken. Deze efficiëntie en nauwkeurigheid resulteren in kostenbesparingen op het gebied van gewasbescherming, bemesting en arbeidsuren.

Rol van SmartFarm

SmartFarm is onderdeel van de huidige ontwikkeling van precisielandbouw.  Smart farming houdt voor ons daarbij meer in dan simpelweg het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het omvat ook het behoud van het milieu, het efficiënte gebruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen en het nastreven van brede sociale en economische doelstellingen. Om de diverse uitdagingen van de moderne en duurzame landbouw aan te pakken, is expertise op verschillende terreinen vereist. Bij SmartFarm combineren we uitgebreide theoretische kennis op het gebied van meteorologie, agronomie en bodemfysica met praktische ervaring en geavanceerd onderzoek. Onze kracht ligt niet alleen in informatietechnologie, sensorontwikkeling en app-ontwikkeling, maar ook in de samenwerking tussen onze praktische achtergrond en geavanceerd onderzoek. Zo dragen onze innovaties bij aan een toekomstige landbouw die duurzamer, efficiënter en winstgevender is.

Meer weten over SmartFarm? Lees meer over onze producten.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en krijg 1 maand gratis toegang tot het SmartFarm platform.