Expert team

Het expert team heeft meer dan 10 jaar kennis opgedaan op het gebied van weer en gewasbescherming

 

 

 

 

  

 

Joost

Joost Nieveen

Nieveen is een Nederlandse meteoroloog en programmeur van agrarische en industriële toepassingen met IoT (Sigfox en LoRaWAN) technologie. Hij is gespecialiseerd in ziektemodellen, gewasbescherming, gewasgroeimodellen en de ontwikkeling van IoT-sensorsystemen.

 Agrarische meteoroloog


 Kennis over weer en gewasbescherming


 Meer dan 10 jaar ervaring


 Nieveen & Bouma Agro Weather Services

 

Nieveen & Bouma Agro Weather Services is in november 2016 overgenomen door AppsforAgri. Lees het artikel in ons nieuwsoverzicht:

 

Lees artikel 

Erno Bouma

Bouma is een Nederlandse agrometeorologische specialist. Samen met prof. Bert Wartena heeft hij een tweetal weerboeken voor de agrarische sector geschreven ('Weer & gewasbescherming' in 1994 en het 'Agrarisch Weerboek' in 1998).

 Ervaren agronomist

 

 Schrijver van twee weerboeken

 

 Gespecialiseerd in plantenziekten en plagen

 

 Docent HAS Hogeschool

 

Bouma verteld in een artikel hoe weersomstandigheden bepalend zijn voor gewasbeschermingsstrategie. 

 

Lees artikel 

 

 

 

  

Erno

 

 

Louis

 

Louis Nannes

Louis Nannes is waterexpert en geeft adviezen in agrarische vraagstukken, waterbeheer en bodembeheer. Hij geeft op praktische wijze inzicht om met goed water- en bodembeheer het rendement te verhogen.

  Agrarische waterexpert

  Water- en bodemmanagement

  Meer dan 20 jaar ervaring

Nannes verteld in een interview met Boerenbusiness dat het belang van beregenen wordt onderschat.

Bekijk interview

 

Kennis

Onze R&D afdeling met agro-meteorologen heeft de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd over weer en gewasbescherming. Volledig gautomatiseerd rekenen wij op basis van de sensor data uit de FieldMate en andere informatiebronnen ziektedruk uit voor meer dan 40 gewassen en tientallen ziekten en plagen. Door de zeer lokale data van de FieldMate kunnen wij u voorzien van zeer nauwkeurige informatie. Dit helpt uw gewas beter te beschermen en uw opbrengst te verhogen!

 Gevalideerde ziekte en plaag modellen voor meer dan 40 gewassen


 SpuitPlanner voor meest efficiënte spuitmoment


 Kennis over weer en gewasbescherming


 Meer dan 10 jaar ervaring

planten kennis

 expertteam

Het weer kun je niet veranderen, wel hoe je erop inspeelt