fbpx

Toelichting groen herstel subsidie RVO

Sinds het RVO bekend heeft gemaakt dat er een regeling wordt opengesteld waarmee telers extra subsidie kunnen krijgen op bepaalde investering, komen er veel vragen binnen omtrent dit onderwerp. Het RVO heeft € 52,4 miljoen ontvangen vanuit het Europees steenfonds voor groen-economisch herstel. Onder andere de FieldMate komt voor deze regeling in aanmerking.

 
Subsidie bedrag
Het minimale subsidie bedrag voor deze regeling betreft 25.000 euro. Bedrijven kunnen tot 60% subsidie aanvragen voor investeringen die bijdragen aan de verduurzaming van hun bedrijf. Wanneer één van de bedrijfshoofden jonger is dan 41, is het subsidie percentage 75%. 
 
Een van de grootste onduidelijkheden is het subsidiabele bedrag van 25.000 euro. Dit is het bedrag dat minimaal aan subsidies ontvangen kan worden, niet het minimale investeringsbedrag. Het te investeren bedrag in het geval van 60% subside bedraagt €41.667 en voor de jonge landbouwers €33.333. Het maximale bedrag dat kan worden uitgekeerd is €150.000. 
 
Maximaal 2 investeringen

De subsidie mag voor maximaal 2 investeringen worden aangevraagd. Het is toegestaan om investeringen uit de verschillende categorieën (A t/m E) te combineren. Wanneer u 2 investeringen in 1 categorie combineert hoeft u slechts 1 aanvraag in te dienen. Bij 2 investeringen uit verschillende categorieën, moet u deze apart indienen. 

Verdeling van de subsidie
Door de grootte belangstelling voor deze subsidie worden aanvragen niet gerangschikt op binnenkomst, maar op de duurzaamheidsscore. Onder iedere categorie is bij elke investering een puntenaantal vermeld. Hoe meer punten per investering, des te groter de kans is dat de subsidie wordt verleend. Wanneer men een aanvraag indient voor 2 investeringen in dezelfde categorie, wordt het gemiddelde aantal punten aangehouden voor de rangschikking. Indien er 2 investeringen worden aangevraagd in 2 verschillende categorieën, wordt voor beide investeringen een aparte duurzaamheidscore berekent.
 
Subsidie op de FieldMate
De FieldMate valt onder categorie B2, en heeft daarmee een puntenaantal van 19. Om telers tegemoet te komen bieden wij verschillende pakketten aan om optimaal te kunnen profiteren van deze subsidie. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
 

Laatste nieuws & updates