fbpx

Tot 75% subsidie op de FieldMate weerpaal

De RVO heeft twee regelingen opengesteld waarmee telers extra subsidie kunnen krijgen op bepaalde investeringen. Het gaat om de regelingen investeren in groen-economisch herstel en Samenwerken aan groen-economisch herstel. Nederland heeft voor deze regelingen € 52,4 miljoen gekregen uit het Europees steunfonds. Onder andere de FieldMate komt in aanmerking voor deze subsidie regeling.

Maximaal 75% subsidie
De regelingen zijn bedoeld voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de coronapandemie. Bedrijven kunnen tot 60% subsidie aanvragen voor investeringen die bijdragen aan de verduurzaming van hun bedrijf. Is één van de bedrijfshoofden jonger dan 41, dan is dit percentage 75. De RVO heeft een lijst opgesteld van de investeringen die in aanmerking komen voor de regeling.

Regeling Investeren in groen-economisch herstel
Voor de regeling Investeren in groen-economisch herstel is subsidie beschikbaar voor 38 soorten investeringen in vijf categorieën:

A.) Precisielandbouw en smartfarming
B.) Digitalisering
C.) Water, droogte en verzilting
D.) Duurzame bedrijfsvoering
E.) Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Subsidie op de FieldMate
De FieldMate weerpaal valt onder categorie B2, als softwaresysteem voor beslissingsondersteuning en vergroting inzicht teelt en bedrijfsvoering zolang dit bijdraagt aan duurzaamheidsopdrachten. 

Laatste nieuws & updates