fbpx

Het weer op verschillende hoogtes

Door onze meteoroloog Joost Nieveen

We weten allemaal dat het weer aan het strand ’s zomers heel anders kan zijn dan in het binnenland. En dat de temperatuur op het platteland hoger is dan hoog in de bergen. Maar wist u ook dat de temperaturen op verschillende hoogten dicht aan de grond ook sterk kunnen verschillen? Deze verschillen binnen de eerste paar meter boven de grond kunnen een grote agronomische invloed hebben. De bladeren en wortels van gewassen ondervinden andere omstandigheden dan gemeten op standaard weerstationshoogte (150-200cm). De gewasomstandigheden bepalen echter het risico op besmetting met gewasziekten of het effect van gewasbeschermingsmiddelen en worden uiteraard gemeten met onze FieldMate!

In de loop van de dag is het effect van de energie van de zon op het oppervlak van de landbouwgrond tweeledig. Enerzijds leidt dit tot verdamping van water uit de bodem en transpiratie door de plant. Anderzijds wordt de energie gebruikt om het oppervlak op te warmen. In een volgroeid gewas dat voldoende van water wordt voorzien, wordt de meeste energie gebruikt voor evapotranspiratie. Hoe droger de bodem echter is, hoe meer zonne-energie wordt omgezet in warmte. De warmte en de waterdamp die tijdens dit voortdurende proces vrijkomen, worden door wind en convectie van het oppervlak naar hoger gelegen niveaus afgevoerd.

Het gevolg is dat de lucht op hogere niveaus warmer en vochtiger wordt. Als er weinig menging plaatsvindt, zullen de opgewekte warmte en het vocht dicht aan de oppervlakte blijven. Het is dan dat we relatief grote verschillen beginnen te zien tussen onze FieldMate metingen in (25cm) en boven (75cm) het gewas en op 1,5 meter. Onder winderige omstandigheden en met goed bewaterde, volgroeide gewassen, zullen die verschillen slechts klein zijn. Maar bij een open of klein gewas op een droge bodem bij lage windsnelheden kunnen de verticale verschillen vrij aanzienlijk zijn – met een temperatuur die in het gewas 5°C of zelfs 10°C warmer is. In de nacht gebeurt het tegenovergestelde. Bij lage windsnelheden kan het in het gewas 5°C tot 10°C kouder zijn dan op standaardhoogte en is er sprake van extreme dauwvorming.

U kunt zich voorstellen dat dergelijke verschillen hun weerslag kunnen hebben op uw gewasbeschermingsactiviteiten (bv. gewasschade, verminderd effect) of uw ziekterisicobeoordeling (bv. langdurige bladnatheid). Alleen door een exact beeld te krijgen van zowel temperatuur als vochtigheid op gewashoogte, kunnen we nauwkeurige voorspellingen doen en nauwkeurige maatregelen nemen. Dankzij de ultra-lokale metingen van de FieldMate kunnen we rekening houden met al die invloeden waar conventionele metingen alleen de algemene goed gemengde atmosferische omstandigheden vastleggen.

We hebben een verschil van 5°C genoemd. Dat is 5°C nauwkeuriger meten om 5°C nauwkeurigere maatregelen te nemen. Alleen met nauwkeurige gegevens kunnen wij u de relevante informatie verschaffen om de juiste beslissingen te nemen over wanneer en hoe u uw gewas het best kunt beschermen.

Laatste nieuws & updates