Case: Opbrengstderving door valse meeldauw in uien

Na drie extreem droge jaren is in 2021 de druk door schimmelziekten terug van weggeweest. Als gevolg van een warme en zeer vochtige luchtstroming aan het begin van het groeiseizoen hebben veel uientelers te maken gehad met flinke opbrengstdervingen. De oorzaak: valse meeldauw. Valse meeldauw is in 2021 terug van weggeweest. Vrijwel geen enkel uienperceel […]